CHRËSCHTMAART 2020 Online

Léiw Awunner/innen vu Viichten, Méchelbuch an vun den Gemenge ronderëm,

wéinst der aktueller Situatioun huet den Aktiv Viichten, mat den Veräiner Pompjeesfrënn, Dëschtennis, Club 2000, Union Chorale, zesummen Decisioun geholl, dëst Joer kee Chrëschtmaart of ze halen, an där Form wei d'lescht Joer.

An Plaz kennt den Online Chrëschtmaart. Dir kennt elo schonns bësse schnuppere goen.