Aktiv-Viichten wënscht den Kanner / Schüler, an och den Elteren, wei dem Schoul an Maison Relais Personal, een Stressfräie Schoul Ufank.

Awer net vergiessen

den 27. September ass den 5. Aperitif mat Trëppeltour

„Fann de Wee“

 

 

 

 

 

 Weider Detailer sinn ënnert der Rubrik

5. APERITIF 2020

Merci

De Comité Aktiv Viichten wënscht Iech an äre Familljen, dass der Fit an Gesond bleift.