Elo ass se do, déi grouss Vakanz.

Fir déi wou d‘Schoulbänk gedréckt hunn, 2 Méint fräi, fir d‘Elteren eng nei Erausfuerderung, wei kréie mir déi 2 Méint em ouni dass Kanner sech langweilen. Fir verschiddener ass et och den grousse Congé, wou se an d‘Vakanz fueren. Egal wéi et ass, et soll d'Zäit sinn vum erhuelen, entspanen, ofschalte vum Alldag.

An dem Sënn wënscht den Aktiv VIICHTEN eng schéi Summer Vakanz, an mir gesinn ons schéi brong gebrannt an erholl, um nächsten Aperitif den 22 September erëm. Do hunn mir och erëm eng flott Aktivitéit fir gesinn, déi deem engen oder anere wäert Spaass maachen.