Léiw Viichten, an Méchelbucher Awunner,

oft héiert een dass an onsem Duerf keng Aktivitéit ass, näischt lass ass, op gutt Lëtzebuergesch. Dësen Sonndeg huet dir Méiglechkeet, een Flotten, gemittlechen Trëppeltour ze maachen, an iech mat aneren Awunner dobäi ze ënnerhalen. Duerno kennt dir dann och nach gemittlech een Pad zesummen drénken. Dat ganz geet lass um hallwer Zéng (9:30). Kommt an weist dass Viichten sech beweegt.

Natierlech gelt dat fir jiddereen deen Intresséiert ass, net nëmmen Viichten, Méchelbucher.

Nom Aperitif kennt dann am Dezember den Chrëschtmaart. Mir sinn och an der Vakanz aktiv, an déi éischt Virbereedunge lafe scho. De Flyer ass eraus gaangen. 

Nach ass Zäit fir sech un ze mellen.