Memberskaart 2019

Léiw Awunner vu Viichten / Méchelbuch,

Mir waren un ärer Dir, mee konnten Iech net perséinlech begéinen.

Wann Dir den "aktiv VIICHTEN“ ënnerstëtze wëllt, kenn dir dat mat enger Iwwerweisung vun 10 Euro op de Kont: LU13 0099 7800 0075 7237 bei der Raiffeisebank CRLLLULL mat der Notiz "Numm, Virnumm, Hausnummer a Strooss" maachen.

D'Memberskaart krit dir dann heem geschéckt.

Merci villmools fir Är Ënnerstëtzung, de Comité aktiv VIICHTEN.

Weider Informatiounen fannt dir ënnert: aktiv-viichten.lu an um Gemengekalenner.

 

Carte de Membres 2019

Chers résidents de Viichten / Méchelbuch,

Nous n’avons pas pu vous joindre personnellement à votre domicile.

Si vous souhaitez soutenir le „aktiv VIICHTEN“ vous pouvez le faire avec un virement de 10 euros sur le compte: LU13 0099 7800 0075 7237 à la banque Raiffeisen CRLLLULL avec la mention „nom, prénom, rue et numéro“.

La carte de membre vous sera envoyée

Merci beucoup pour votre soutien, le comité aktiv VIICHTEN

Pour toutes informations supplémentaire consultez: aktiv-viichten.lu et le canlendrier de la commune