Gläich ass et souwäit, dann ass een Chrëschtmaart zu Viichten, wei en an där Form nach ni organiséiert ginn ass .

D‘Veräiner: Aktiv Viichten, Pompjeesfrënn, Dëschtennis, Club 2000, Union Chorale invitéieren iech déi zwee Deeg op een flotten, an klenge Chrëschtmaart bei der Gemeng.

Et sinn vill Aussteller dobäi, déi hiert Handwierk, Hobby aus verschiddene Beräicher wäerte presentéieren.

Fir iessen an drénken ass natierlech och gesuergt.

Mir géifen ons freien, iech do kéinten ze begéinen.