Weider Biller sinn online, nom éischten Dag opriichten. Méi wëllen mir net verroden.

Wei dir gesitt maachen d‘Veräiner sech vill Aarbecht. Ee groussen Merci un d’ Leit vun der Firma: den Daachdecker Sàrl vun Michelbuch, déi an zwee Veräiner als Mitglieder vertrueden sinn. Ouni hier Maschinnen wär villes net méiglech / méi schwéier gewiescht. Dann am Viraus och den Mitglieder vun den Veräiner: Pomjeesfrënn, Club 2000, Dëschtennis, Union Chorale, an un d’ Gemeng Viichten, een Merci fir déi gutt Zesummen Aarbecht.

Lo waarden mir nach just op iech, egal wei d ‘Wieder gëtt, fir dass dir e pur flott, an gemittlech Momenter op dem éischten Chrëschtmaart bei der Gemeng kennt verbréngen.

Mir gesinn ons dann den Samschdeg oder / an den Sonndeg. Merci

Fotoen / Chrëschtmaart  2019