Hallo alleguer,

am Moment gi mir duerch eng schwéier Zäit. Ginn hei elo net an den Detail an, wat dat fir all eenzel Persoun, an ons Wirtschaft bedeit.

Awer och Veräiner hunn domat ze kämpfen. Bis den 31 Juli sinn all Manifestatioune verbueden / mussen of gesot ginn.

(Bis den 31. Juli sinn och all gréisser Manifestatiounen annuléiert, dorënner Nationalfeierdag, Schueberfouer, asw).

Sou gëtt onsen éischten Aperitif vir dest Joër den 24.05.2020 mam Kickertournoi och op een spéideren Datum verluecht. Wa Situatioun sech berouegt huet kritt dir deen Datum mat Zäit mat gedeelt.

Mir hoffen fir all Veräin, dass duerno dee soziale Kontakt erëm kann hir gestallt ginn, an mir ons um nächsten Aperitif gesond an monter erëm gesinn.

Bis dohi schéi Gréiss un är Famill, an passt op iech op.

den Comité Aktiv VIICHTEN 

Coronavirus (COVID-19)

De Comité Aktiv Viichten wënscht Iech an äre Familljen, dass der Fit an Gesond bleift, an probéiert déi positiv Erfahrungen aus der Situatioun ze genéissen.