Gläich ass et sou weit, da geet grouss Vakanz un, an fir deen een oder aneren den Congé.

 

Dëst Joer gëtt et awer eng aner grouss Vakanz. All Woch ginn   d‘ Reegele wéinst dem Corona geännert, an mir passen ons ëmmer erëm un déi nei Situatioun un. All Land huet aner Reegelen, wat déi Saach net méi einfach mëscht.

Mir den Aktiv Viichten wënschen iech trotzdeem een scheie Congé, an fir déi wou fort fueren oder fléien, dass Vakanz net an engem Abenteuer oder Chaos endegt wéinst dem Corona.


Mir bleiwen um Ball, wann eppes organiséiert gëtt, gitt dir et hei als éischt gewuer.

Coronavirus (COVID-19)

De Comité Aktiv Viichten wënscht Iech an äre Familljen, dass der Fit an Gesond bleift.