Den aktiv-Viichten huet dëst Joer keng General Versammlung ofgehalen.

Mir wollten iech awer een klenge Resumé opstellen, wat dat ganzt Joer organiséiert gouf, mat den Mesuren, déi all Moment geännert hunn.